Det här händer i maj

- Leder fyra VD-möten på uppdrag av Västsvenska Handelskammaren. Många spännande ämnen men flera grupper har valt att arbeta med de nya sociala medierna 
- Individuella coachträffar med mellanchefer i börsbolag
- Ledarutvecklingsprogram för produktionschefer i börsbolag
- Företagsrådgivning i två bolag
- Valberedning i Rasta Group
- Senior rådgivare i bokförlag med fokus på butiksverksamhet
- Nordic Council of Shoppingcentre-möte i Köpenhamn
- Konferens på Stenungsbaden
- Weekend i New York
- Intressanta lunchmöten
- Flera ÖIS-matcher och någon match med Utsikten 

Vill du köpa ledarskapsboken Jaga dina drömmar? Gå in på www.adlibris.com eller kontakta mig på stig@hogsta.se.


 
Kontakt uppgifter.jpg mailto:stig@hogsta.se